På svenska In English
Priser i: 

HEM

WEBSHOP - SORTIMENT

 
Dopnamn, Kyrkan, Dopklänningen, Faddrar och dopgåvor, Kuriosa, Fakta
 
 

Dopnamn
 
 Det är en vanlig uppfattning att man döps till ett namn, men så är inte riktigt fallet. Namnet registreras av skattemyndigheten. Namnet tar man sedan med sig till kyrkan, där det talas om för hela församlingen och världen vid dopet.  I dopet döps man på ett konkret sätt in i kyrkans gemenskap och in i en gemenskap med Gud. Det man döps till är alltså inte ett namn, utan man döps till att få del av Jesu död och uppståndelse.

Dopet i Svenska kyrkan är inte en namngivningsceremoni, utan man har redan fått sitt namn när man kommer till kyrkan för att döpas. Kyrkan avvisar ingen, så även om man inte är öppet religiös, utan vill döpa sitt barn mest för att det känns bra, på ett traditionellt, kulturellt sätt, så är man välkommen.
Vill man hellre ha ett ickekyrkligt "dop", en högtidlig namngivningsceremoni, så ska man så klart ha det. Man har även då det fria valet att använda en dopklänning om man så vill.


Kyrkan
De verser i Bibeln som främst ligger till grund för det kristna dopet är

 

Dopevangeliet:
Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

(Matt 28:18-20) 
 Barnevangeliet:
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

(Mark. 10:13-16)


I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud och dopgudstjänsten en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud som också vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

(Källa: Svenska Kyrkan)

 Dopklänningen
Dopklänningen är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Senare i livet, under konfirmationen, (Konfirmation = bekräftelse) får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud har gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i.

I många familjer eller släkter finns en dopklänning som går i arv och vandrar runt i släkten. Ibland broderas dopbarnens namn och dopdatum på klänningen.

I många kyrkor kan man få låna en dopklänning om man vill. Hör efter med din församling.

Källa: Svenska kyrkan.

 


 
Faddrar och dopgåvor 
När kristendomen kom och införde seden med dop, fick vi också faddrar. Det blev deras sak att ge dopgåvor – förutom att de ju i och med fadderskapet åtog sig ett konkret ansvar för barnets uppfostran utifall att föräldrarna skulle avlida. På medeltiden kunde doppresenterna t o m utgöras av gåvobrev på en skogslott eller åkrar, ägor som sen noga undantogs vid kommande arvsskiften, de var barnens egna.

Eftersom faddrar gav gåvor, var det fördelaktigt med många faddrar, det kunde i stora släkten bli ett dussin eller fler. 1664 ingrep myndigheterna och förbjöd dopgåvor, om de inte gavs till socknens fattiga. Detta visade sig vara ohållbart, man begränsade då gåvorna till högst sex silvermynt per fadder. Dessutom fick adliga barn högst ha nio faddrar, präster och borgerliga sex. Bönderna hade sedan tidigare endast två eller tre faddrar, så där behövdes ingen lag.

Mamman var portförbjuden i kyrkan, hon var ännu inte ”kyrktagen”( kyrklig akt varvid en kvinna som fött barn åter tas emot av församlingen) vid tiden för dopet. Gudmoden, eller någon av faddrarna bar fram barnet till dopet. Tänk att inte få vara med när ens barn döps!
Källa: ”Dopgåvan ”av Jan-Öjvind Swahn, ur Att leva tillsammans, Nordipa Produktion AB 1979

Kuriosa

 En gammal sägen i Mellaneuropa berättar att barnmorskorna där hämtar pojkarna från under ett blått kålhuvud, medan flickorna hämtas fram från under en skär rosenknopp. Kan det kanske vara en delförklaring till den ofta blå rosetten på små gossars dopsärk och den rosa på flickor?
 

Fakta
Varje  år döps cirka 62% procent av alla födda barn i Sverige enligt Svenska kyrkans ordning. Odöpta ungdomar som deltar i konfirmandverksamheten döps före sin konfirmation. Svenska kyrkan erbjuder också vuxna som ännu inte är döpta undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse för dop.

Det finns ingen åldersgräns för dop. I Sverige är det vanligast att man döps som spädbarn. En del föräldrar vill att barnet ska döpas så tidigt som möjligt och andra väntar tills barnet är några månader. Dopet av spädbarnet är ett uttryck för dopets gränslöshet - det är en gåva från Gud till barnet som ges utan krav.

Källa: Wikipedia

 

 
Dopet är er familjs högtid. Ett positivt minne för livet.
Gör som ni känner är rätt för er!
Payson logo

KUNDSERVICE

Kontakt
Att Handla
Köpvillkor

OM LYST


LYST SPECIALWEBSIDA
www.varmvetekudde.se

NYHETSBREV

SOCIALA MEDIER
PinterestBlogger


Lyst Form AB - Gonäsheden 31 771 94 Ludvika - www.lystform.se -  e-postadress - 070-37480 46
--------------------------------------------------------------------------
Denna webbplats använder Cookies. Läs mer om vad det är här.